Tel. 085-3035623

Welkom bij Videobewerken !

Videobewerken hierna te noemen VB, doet er alles aan om goed met uw gegevens om te gaan. De meeste pagina’s van onze site kun u bezoeken zonder persoonlijke gegevens in te vullen. Maar voor sommige onderdelen hebben wij informatie nodig. In deze verklaring wordt uitgelegd hoe VB met deze gegevens omgaat en waar ze voor gebruikt worden. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle website’s van VB. Lees de hele verklaring van VB door.

Verzamelen van persoonlijke gegevens
Voor sommige onderdelen van de website wordt u gevraagd om persoonlijke gegevens in te vullen. Denk bijvoorbeeld aan het inschrijven voor een product of als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief. Meestal gaat het hierbij alleen om een e-mailadres, maar soms hebben we meer informatie nodig. VB verzamelt bovendien informatie over de pagina’s die u bezoekt binnen onze site. Deze informatie wordt niet gekoppeld aan persoonlijke gegevens.

Het gebruik van persoonlijke gegevens
Als u persoonlijke gegevens achterlaat, worden ze gebruikt voor de volgende zaken:

  • • Om ervoor te zorgen dat PVP de orders correct kan verwerken
  • • Zodat u kunt reageren op producten
  • • Zodat u eventueel op de hoogte kunt blijven van het laatste nieuws geboden op deze website

Gegevens over bezoeken aan deze site worden samengevoegd met anonieme demografische gegevens voor onderzoeksdoelstellingen. Daarnaast kan deze informatie worden gebruikt om de website beter aan te passen aan uw wensen. In bepaalde delen van een VB website worden, als u daarmee instemt, gegevens over bezoeken aan deze site gecombineerd met u persoonlijke gegevens zodat wij inhoud kunnen aanbieden die op uw wensen is afgestemd. In bepaalde gevallen zal VB derden voorzien van uw persoonlijke gegevens indien de wet dit vereist of als VB in goed vertrouwen gelooft dat dit nodig is om:
(a) Te voldoen aan wettelijke verordeningen of juridische processen met betrekking tot VB of de website;
(b) Om correct uw order te kunnen verwerken in samenwerking met bijvoorbeeld een importeur/distributeur.

Beheer van uw persoonlijke gegevens
Als u uzelf registreert of VB op andere wijze van u persoonlijke gegevens voorziet, deelt VB deze gegevens zonder uw toestemming niet met derden, met uitzondering van de beperkte uitzonderingen die eerder zijn vermeld. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de bovenstaande doeleinden. Tevens heeft u recht op inzage, wijziging en/of verwijderen van uw gegevens.

Het gebruik van cookies
Als iemand de site bezoekt, wordt er een cookie op zijn of haar computer geplaatst, of deze cookie wordt gelezen als de betreffende persoon de site al eerder heeft bezocht. Dit is alleen mogelijk als het accepteren van cookies is ingeschakeld op de computer van die persoon. Cookies kunnen onder meer worden gebruikt bij het verzamelen van statistische gegevens over het bezoek aan de pagina, zoals eerder beschreven. Cookies worden ook gebruikt om gegevens te verzamelen met betrekking tot de nieuwsbrieven waarin bezoekers hebben laten blijken geïnteresseerd te zijn door ze te bekijken. Deze informatie wordt gebruikt om ons te helpen klanten informatie te sturen waarin zij geïnteresseerd zijn. Deze informatie wordt op een algemene manier gebruikt en wordt nooit gekoppeld aan u persoonlijke gegevens.

Privacyverklaring 2
Webbakens, ook wel clear gif-technologie of actie-tags genoemd, helpen bij het bezorgen van de cookie op onze site. Met deze technologie kan worden weergegeven hoeveel bezoekers hebben geklikt op sleutelelementen (zoals koppelingen of afbeeldingen) op een pagina van de website van VB. Deze technologie wordt niet gebruikt om toegang te verkrijgen tot persoonlijke gegevens voor VB. Het is slechts een hulpmiddel om statistieken over het gebruik van de PVP website samen te stellen. Deze gebruikersinformatie kan worden gedeeld met onze partners, maar andere bedrijven mogen geen clear gifs op onze site plaatsen. Als u de browser zodanig instelt dat deze geen cookies van VB accepteert, wordt de tekst wel weergegeven op uw scherm, maar kun u de site niet bezoeken op basis van u persoonlijke gegevens.